Hasseløy.org

Clairvoyance, meditation, åndelig- og personlig udvikling...

Uddannelser, kurser, foredrag, coaching og rådgivning...

Samtaleterapi ud fra NLP og auraen (clairvoyance)
De fleste som kommer til mig står i en krisesituation, hvor de oplever en livskrise, hvor deres normale orientering ikke mere fungerer i hverdagen. Det er i en sådan situation typisk at ens værdier, sansning, opmærksomhed, overbevisninger ikke mere rækker til og man føler at det grundlag ens liv bygger på har mangler og ens overbevisninger ikke er understøttende nok.

Vi arbejder dels med analyse af klientens situation ud fra hans evne til at kontakte sig selv, danne klare tanke, forestillinger. Vi arbejder her mest i retning af tidslinjeterapi, hvor man ser på de forestillinger, følelser, emotioner og de sociale og psykologiske magtforhold, der ligger til grund for din selvfølelse og graden af selvværd og selvforståelse.

En vigtig del af arbejdet er at genetablere ens sjæl, selvfølelse og selvforståelse i det sociale rum og i kroppens forskellige dimensioner. Her bruger jeg en del auraen, som er en god indikator for, hvornår der kommer i stand en dybere integration mellem det man sanser, føler, tænker og forstår rent kognitivt.

Efter at jeg uddannede mig til NLP-terapeut, NLP-practioner, -master og -trainer og hypnoseterapeut for en del år siden, har jeg udviklet en form for samtaleterapi som integrerer psykoterapi og mentale teknikker fra forskellige moderne korttidsterapier med samtale, øvelser og clairvoyance. Desuden arbejder jeg med den form for farveterapi, som hedder lys- og toneterapi, og er skabt af Valborg S. Werbeck og Ute Gerlach.

Jeg har i mange år arbejdet med folks aura og dette arbejde integreres i min måde at arbejde på. Dels når jeg bestemmer problemets art og dels når vi ser på hvordan tingen udvikler sig. Men jeg arbejder ikke som medium, men som en der forhodler sig rent kognitivt til auraen og ser den i lys af ens sociale liv og det man ønsker at få ud af sit liv.

Pris: 750 pr session
Varighed: 1 time

30 år som clairvoyant rådgiver ∙ 1990 – 2020

PDF-brochure sendes på mail fra oktober 2020 (klik her).