Hasseløy.org

Clairvoyance, meditation, åndelig- og personlig udvikling...

Uddannelser, kurser, foredrag, coaching og rådgivning...

Uddannelser
NLP practioner
Som led i en helt ny uddannelsesstruktur starter vi i september 2016 op en NLP practitioner træninggruppe.

Der har været efterspørgsle efter en sådan uddannelse, som også afsluttees med, at du får et certificat som NLP pratitioner.

På sigt vil denne udddannelse indgå i en esoteriske terapeutisk uddannelse, hvor man kombinerer mediation, clairvoyancetræning med samtaleterapi, udvalgte NLP ting.

På det senere tidspunkt kommer er der mulighed for at få en uddannelse som uddannelse som sangterapet eller lys- og toneterapeut (Licht- und Tontherapie) ud fra Valborg Svärdström Werbeck og Ute Gerlach, og forskellige overbygniger som træner i meditation, clairvoyancetræning etc.

Det er også meningen at vi på sigt vil integrere uddannelsen med eksisteredne uddannelser som eurytmi, sprogformning, samtaleterapi, biografiarbejde, lys- og toneterapi terapeut.

Vi lægger ud med weekendkurser 10 gange september - juni.

Uddannelsen starter 10. september 2016. Pris: 15000,-